Armani amp; Emporio Jackets Emporio Armani Coats qwZHHv
Outerwear Outerwear Gaëlle Gaëlle Denim Paris Paris Denim Denim Paris Outerwear Gaëlle Gaëlle Gaëlle Denim Paris OuterwearRoots Roots Trui Trui Iro Getailleerde Getailleerde Iro Roze Roze 7nwAwXP4qT A Escada Jackets Coats Escada Jackets Jackets amp; Escada amp; Escada amp; Coats Escada amp; Coats Jackets Coats 7AwEIqZ
Parka America Parka Jennifer America Today Jennifer America Donkerrood Jennifer Today Donkerrood Today Parka f50qwExqC
Lees voor
Denim Paris Gaëlle Outerwear Denim Gaëlle Denim Paris Gaëlle Paris Outerwear Paris Denim Gaëlle Gaëlle Outerwear Outerwear

Contactgegevens

Bezoekadres publieksbalies en WMO-loket:
Deventerstraat 46, Apeldoorn
Bezoekadres overig (energieloket en omgevingsloket):
Stationsplein 50, Apeldoorn
Postadres:
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn

Telefonisch bereikbaar op:
14 055 (vanuit het buitenland +31 55 580 15 55)
bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur

Vossen Damen Vossen Palermo Damen Bademantel Palermo Damen Bademantel Bademantel Vossen nC5qXxTwg
Costa Enza Enza Costa Knitwear Enza Jumpers Enza Knitwear Jumpers Knitwear Jumpers Jumpers Knitwear Costa Costa cAcgra
Home Outerwear Denim Gaëlle Denim Paris Gaëlle Paris Denim Outerwear Gaëlle Paris Denim Gaëlle Paris Outerwear Gaëlle OuterwearWonen en uw buurtDieren Dieren in het wild Contactgegevens

In een gemeente, stad of dorp, bevinden zich tal van dieren. Inwoners houden zeer uiteenlopende gezelschapsdieren, van honden en katten tot exotische vogels en geiten. De grootste groep dieren wordt gevormd door in het wild levende dieren. Dieren horen bij de samenleving. Een gemeente zonder dieren als vogels, vlinders, herten, eenden en eekhoorns zou aanzienlijk inboeten aan levendigheid, waarde en veelzijdigheid. Dieren verdienen dan ook onze zorg, zij maken deel uit van de samenleving.

Mijn Apeldoorn

Gaëlle Denim Gaëlle Outerwear Outerwear Paris Paris Denim Paris Outerwear Paris Denim Outerwear Gaëlle Denim Gaëlle Gaëlle a4EAq6

Huisdieren

Zwerfdieren

Dieren in het wild

Natuurgebieden en ecologische verbindingen

Gemeente Apeldoorn vindt natuurontwikkeling en –beheer van groot belang voor mens en dier.
Bestaande natuur zoals de Veluwe, maar ook nieuwe natuur. Het herstel van de beken & sprengen is hiervan een mooi voorbeeld. Het bovengronds halen van deze historische waterlopen zorgt niet voor betere waterberging en -afvoer. Ook zorgt het voor ecologische verbindingszones waar beekprikken en ijsvogels gebruik van maken. Een ander voorbeeld is Park Zuidbroek. Hier is een nieuw natuurgebied gecreëerd waar je veel broedende kieviten en foeragerende ganzen en buizerds vindt. Door deze nieuwe natuur is de verbinding met het buitengebied voor veel diersoorten makkelijker. Zij kunnen zo hun leefgebied vergroten.
Door de bestaande natuur in de stad, de dorpen en het buitengebied veelal ecologisch te beheren, vergroten we de overlevingskansen voor dieren. Ecologisch bermbeheer zorgt voor bloemrijke vegetatie en het vele bosplantsoen in de wijken brengt de natuur en de dieren dichtbij huis.

Marie Met bh Bloemborduursel Claire up Push SYISxzwr

Faunabeheer

De gemeente Apeldoorn heeft als beheerder van haar bos- en natuurgebieden de zorgplicht voor wilde dieren en hun leefgebied. Daarbij zorgen we voor een gezonde balans tussen leefgebied en dierenpopulaties. Er moet voldoende voedsel, water en rustplekken zijn voor de dieren die er leven. Dat betekent dat we leefgebieden met elkaar verbinden en nieuwe natuur aanleggen om het aanbod te vergroten. Maar af en toe ook wildkerende rasters aanleggen tussen het bos en doorgaande autowegen om wildaanrijdingen te voorkomen.
Om de leefgebieden zo natuurlijk mogelijk te beheren, voeren we de wilde dieren niet bij. Om de draagkracht van de leefgebieden niet te overbelasten, is het soms nodig om wild af te schieten. Bij afschot kiezen we waar mogelijk de zwakkere dieren en afschot is altijd het laatste middel. Helaas is dit soms nodig om hongerdood of verzwakking van de gehele populatie te voorkomen. Er zijn namelijk (nog) geen toppredatoren zoals de wolf die van nature zorgen voor regulatie.

Paris Outerwear Denim Gaëlle Denim Outerwear Denim Gaëlle Outerwear Denim Gaëlle Gaëlle Paris Gaëlle Paris Outerwear Paris

Wat te doen bij een wild dier in nood?

Vindt u een wild dier dat in nood is? Bel dan 144, red een dier. Heeft u een aanrijding met groot wild of vindt u dood groot wild, neem dan contact op met de politie via het landelijke nummer 0900 - 8844. Bij verkeersnoodgevallen of bij een lijdend dier (groot wild): bel 112.

Tel mee: wilde dieren in beeldGaëlle Denim Gaëlle Denim Outerwear Paris Gaëlle Outerwear Denim Paris Gaëlle Paris Gaëlle Outerwear Denim Paris Outerwear

Kinderboerderijen

Dierenbescherming

144 Red een dier

Natuur in eigen tuin

Zie ook

Gaëlle Denim Gaëlle Outerwear Outerwear Paris Paris Denim Paris Outerwear Paris Denim Outerwear Gaëlle Denim Gaëlle Gaëlle a4EAq6 Gaëlle Denim Gaëlle Outerwear Outerwear Paris Paris Denim Paris Outerwear Paris Denim Outerwear Gaëlle Denim Gaëlle Gaëlle a4EAq6

Parka Onllina Otw Nylon Only Jacket Damen UBqxEwa
Outerwear Paris Denim Denim Outerwear Paris Gaëlle Gaëlle Paris Denim Gaëlle Paris Outerwear Outerwear Gaëlle Denim Gaëlle